STRANICA U IZGRADNJI

ZAG Nekretnine d.o.o.

Adresa: Smičiklasova 23, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefoni: +385-1-4617 636, +385-1-4617 638
GSM: +385-91-2103 700, +385-91-2103 710
Fax: +385-1-4550 276
E-mail: info@zagnekretnine.hr